Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Euroopa kodakondsuse säilitamine
Current status: Collection ongoing
Deadline: 02/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000005
Date of registration: 02/05/2017
Date of publication of this translation: 04/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Euroopa kodakondsuse säilitamine vastavalt aluslepingutele
Main objectives: Selleks, et säilitada Euroopa Liidu kodanike õigus liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil vabaduse ja väärikuse objektiivseid tingimusi täites (direktiiv 2004/38/EÜ) ning kaitsta Euroopa Liidu kodanikke Euroopa Liidu lepingu artikli 50 alusel toimuvates läbirääkimistes survevahendina kasutamise eest, kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku Euroopa Liidu kodakondsusega kaasnevate õiguste säilitamise kohta kõigile isikutele, kes on enne liikmesriigi Euroopa Liidust lahkumist vaba liikumise õigust juba kasutanud, ning lahkuva riigi kodanikele, kes soovivad säilitada oma Euroopa Liidu kodaniku staatuse.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Direktiiv 2004/38/EÜ, Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 12, 18, 40, 44 ja 52.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Substitute: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Other members: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 15/01/2018

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Mark Constantine 04/01/2018 2,808

Total amount of support and funding: €2,808
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  02/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered