Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Bevarelse af unionsborgerskab
Current status: Collection ongoing
Deadline: 02/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000005
Date of registration: 02/05/2017
Date of publication of this translation: 04/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Bevarelse af unionsborgerskab i henhold til traktaterne
Main objectives: For at opretholde EU-borgernes ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område på objektive betingelser, der sikrer frihed og værdighed (direktiv 2004/38/EF), og forhindre, at de anvendes som brikker i artikel 50-forhandlingerne, anmodes Kommissionen om at forelægge et forslag med henblik på at opretholde de rettigheder, der knytter sig til unionsborgerskabet, for alle, som har udøvet deres ret til fri bevægelighed forud for en medlemsstats udtræden af EU, og for statsborgere i en udtrædende medlemsstat, som ønsker at bevare deres status som unionsborgere.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Direktiv 2004/38/EF, artikel 12, 18, 40, 44 og 52 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Substitute: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Other members: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 15/01/2018

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Mark Constantine 04/01/2018 2,808

Total amount of support and funding: €2,808
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  02/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered