Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Zachování občanství EU
Current status: Collection ongoing
Deadline: 02/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000005
Date of registration: 02/05/2017
Date of publication of this translation: 04/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: Other languages available: EN
Subject-matter: Zachování občanství EU uděleného na základě Smluv
Main objectives: V zájmu zachování práva občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států v objektivně existujících podmínkách svobody a důstojnosti (směrnice 2004/38/ES) a v zájmu zamezení situaci, kdy by se občané Unie stali v procesu jednání podle článku 50 SEU trumfem jedné ze stran, žádá Komisi, aby předložila návrh s cílem zachovat práva vyplývající z občanství EU pro všechny, kdo již svého práva na volný pohyb využili předtím, než daný členský stát z Unie vystoupil, a pro ty občany vystupujícího státu, kteří si chtějí ponechat status občana Unie.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: směrnice 2004/38/ES, články 12, 18, 40, 44 a 52 Smlouvy o založení Evropského společenství
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Substitute: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Other members: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 15/01/2018

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Mark Constantine 04/01/2018 2,808

Total amount of support and funding: €2,808
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  02/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered