Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Zachovanie európskeho občianstva
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 02/05/2018
Komisné registračné číslo: ECI(2017)000005
Dátum registrácie: 02/05/2017
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 04/05/2017
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
ROZHODNUTIE KOMISIE o navrhovanej iniciatíve občanov*: Ďalšie dostupné jazyky: EN

*Jazyk, ktorý si organizátori vybrali v registračnom formulári.

Predmet: Zachovanie európskeho občianstva udeleného podľa zmlúv
Hlavné ciele: V záujme zachovania práva občanov Únie slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov za objektívnych podmienok slobody a dôstojnosti (smernica 2004/38/ES) a ochrany občanov Únie pred zneužívaním ako prostriedku nátlaku v rokovaniach podľa článku 50 ZEÚ žiada Komisiu, aby predložila návrh na zachovanie práv vyplývajúcich z občianstva EÚ pre tých, ktorí už svoje právo slobody pohybu uplatnili ešte pred vystúpením členského štátu z Únie, a pre tých štátnych príslušníkov vystupujúceho štátu, ktorí si chcú zachovať svoj štatút občana Únie.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Smernica 2004/38/ES, články 12, 18, 40, 44 a 52 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Náhradník: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Ďalší členovia: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Webová lokalita: www.eucitizen2017.org
Príloha:
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  02/05/2017
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie