Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

 • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Păstrarea cetățeniei europene
Statutul actual: Colectare în curs
Termen limită: 02/05/2018
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2017)000005
Data înregistrării: 02/05/2017
Data publicării acestei traduceri: 04/05/2017
Susțineți
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
DECIZIA COMISIEI privind propunerea de inițiativă cetățenească*: Alte versiuni lingvistice: EN

*În limba selectată de organizatori în formularul de înregistrare.

Obiect: Păstrarea cetățeniei europene în conformitate cu prevederile Tratatelor
Obiective principale: Pentru a respecta dreptul cetățenilor Uniunii de a circula și de a locui liber pe teritoriul statelor membre în condiții obiective de libertate și demnitate (Directiva 2004/38/CE), și pentru a proteja cetățenii Uniunii împotriva utilizării ca monedă de schimb în negocieri, în temeiul articolul 50 din TUE, se solicită Comisiei să prezinte o propunere referitoare la păstrarea drepturilor care decurg din cetățenia UE pentru toate persoanele care și-au exercitat deja dreptul la liberă circulație înainte de plecarea din Uniune a unui stat membru și pentru acei resortisanți ai unui stat care doresc să-și păstreze statutul lor de cetățeni ai Uniunii.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Directiva 2004/38/CE, Tratatul de instituire a Comunității Europene, articolele 12, 18, 40, 44 și 52.
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
 • Reprezentant: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Supleant: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Alţi membri: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Anexă:
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Ultima actualizare: 15/01/2018

Numele sponsorului Data[1] Suma în euro[2]
Mark Constantine 04/01/2018 2.808

Valoarea totală a susţinerii şi finanţării: € 2.808
[1]
Data la care s-a primit contribuţia. În cazul contribuţiilor în natură, indicaţi data la care aţi început să le primiţi.
[2]
Valoarea reală a finanţării sau valoarea estimată a contribuţiilor în natură.

Evoluţie

 1. Înregistrată
  02/05/2017
 2. Colectare în curs
 3. Colectare încheiată
 4. Prezentată
 5. Răspuns primit