Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Euroopa kodakondsuse säilitamine
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 02/05/2018
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2017)000005
Registreerimise kuupäev: 02/05/2017
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 04/05/2017
Toeta
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: Muud keeled: EN
Sisu: Euroopa kodakondsuse säilitamine vastavalt aluslepingutele
Peamised eesmärgid: Selleks, et säilitada Euroopa Liidu kodanike õigus liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil vabaduse ja väärikuse objektiivseid tingimusi täites (direktiiv 2004/38/EÜ) ning kaitsta Euroopa Liidu kodanikke Euroopa Liidu lepingu artikli 50 alusel toimuvates läbirääkimistes survevahendina kasutamise eest, kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku Euroopa Liidu kodakondsusega kaasnevate õiguste säilitamise kohta kõigile isikutele, kes on enne liikmesriigi Euroopa Liidust lahkumist vaba liikumise õigust juba kasutanud, ning lahkuva riigi kodanikele, kes soovivad säilitada oma Euroopa Liidu kodaniku staatuse.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Direktiiv 2004/38/EÜ, Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 12, 18, 40, 44 ja 52.
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Asendaja: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Teised liikmed: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Lisa:
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 15/01/2018

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Mark Constantine 04/01/2018 2 808

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 2 808
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  02/05/2017
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud