Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Bevarelse af unionsborgerskab
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 02/05/2018
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2017)000005
Registreringsdato: 02/05/2017
Oversættelse offentliggjort den: 04/05/2017
Støt
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: Andre tilgængelige sprog: EN
Emne: Bevarelse af unionsborgerskab i henhold til traktaterne
Vigtigste målsætninger: For at opretholde EU-borgernes ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område på objektive betingelser, der sikrer frihed og værdighed (direktiv 2004/38/EF), og forhindre, at de anvendes som brikker i artikel 50-forhandlingerne, anmodes Kommissionen om at forelægge et forslag med henblik på at opretholde de rettigheder, der knytter sig til unionsborgerskabet, for alle, som har udøvet deres ret til fri bevægelighed forud for en medlemsstats udtræden af EU, og for statsborgere i en udtrædende medlemsstat, som ønsker at bevare deres status som unionsborgere.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Direktiv 2004/38/EF, artikel 12, 18, 40, 44 og 52 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Stedfortræder: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Øvrige medlemmer: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Bilag:
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 15/01/2018

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
Mark Constantine 04/01/2018 2.808

Samlet beløb: € 2.808
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.

Initiativets forløb

 1. Registreret
  02/05/2017
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret