Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie
Current status: Collection closed on 03/04/2018
Commission registration number: ECI(2017)000004
Date of registration: 03/04/2017
Date of publication of this translation: 18/04/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Wzywamy UE do poprawy ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz do wzmocnienia różnorodności kulturowej i językowej w Unii.
Main objectives: Wzywamy UE do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii. Akty te powinny obejmować działania polityczne dotyczące języków regionalnych i mniejszościowych, edukacji i kultury, polityki regionalnej, uczestnictwa, równości, treści w mediach audiowizualnych i innych oraz wsparcia udzielanego przez władze regionalne (państwowe).
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 TFUE; 2, 3 TUE; 21, 22 KPP
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Substitute: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Other members: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Annex: Other languages available: EN DE FR HU
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 15/07/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
FUEN 01/01/2013 20,000

Total amount of support and funding: €20,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  03/04/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  03/04/2018
 4. Submitted
 5. Answered