Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Minority SafePack - Miljun firma favur id-diversità fl-Ewropa
Status kurrenti: Il-ġbir għalaq f'din id-data 03/04/2018
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2017)000004
Data tar-reġistrazzjoni: 03/04/2017
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 18/04/2017
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Nappellaw lill-UE biex ittejjeb il-protezzjoni ta’ persuni li jappartjenu għal minoranzi nazzjonali u lingwistiċi u ssaħħaħ id-diversità kulturali u lingwistika fl-Unjoni.
Għanijiet ewlenin: Nappellaw lill-UE biex tadotta sett ta’ atti legali biex ittejjeb il-protezzjoni ta’ persuni li jappartjenu għal minoranzi nazzjonali u lingwistiċi u ssaħħaħ id-diversità kulturali u lingwistika fl-Unjoni. Dan għandu jinkludi azzjonijiet ta’ politika fl-oqsma tal-lingwi reġjonali u minoritarji, l-edukazzjoni u l-kultura, il-politika reġjonali, il-parteċipazzjoni, l-ugwaljanza, il-media awdjoviżiva u kontenut tal-media ieħor, kif ukoll l-appoġġ reġjonali (tal-istat).
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 TFUE; 2, 3 TUE; 21, 22 CFR
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Sostitut: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Membri oħrajn: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN DE FR HU
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

L-aħħar aġġornament: 15/07/2013

Isem l-isponser Data[1] Ammont f'EUR[2]
FUEN 01/01/2013 20,000

Ammont totali ta' appoġġ u finanzjament: € 20,000
[1]
Data meta ġiet riċevuta l-kontribuzzjoni. F'każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, id-data meta bdiet il-kontribuzzjoni in natura.
[2]
Ammont attwali ta' finanzjament ipprovdut jew il-valur stimat tal-kontribuzzjoni "in natura".

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  03/04/2017
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
  03/04/2018
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba