Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Minority SafePack — miljons parakstu par daudzveidību Eiropā
Current status: Collection closed on 03/04/2018
Commission registration number: ECI(2017)000004
Date of registration: 03/04/2017
Date of publication of this translation: 18/04/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Mēs aicinām ES uzlabot to personu aizsardzību, kuras pieder pie nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, un stiprināt kultūras un valodu daudzveidību Savienībā.
Main objectives: Mēs aicinām ES pieņemt tiesību aktu kopumu ar mērķi uzlabot to personu aizsardzību, kuras pieder pie nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, un stiprināt kultūras un valodu daudzveidību Savienībā. Tiesību aktu kopumā jāparedz politiski pasākumi tādās jomās kā reģionālās un mazākumtautību valodas, izglītība un kultūra, reģionālā politika, līdzdalība, vienlīdzība, audiovizuālo un citu plašsaziņas līdzekļu saturs, kā arī reģionālais (valsts) atbalsts.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: LESD 167., 165.; 177., 178.; 173., 182.; 25., 20.; 19.; 79.; 118.; 53., 62.; 109., 108., 107. pants; LES 2. un 3. pants; Pamattiesību hartas 21. un 22 pants.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Substitute: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Other members: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Annex: Other languages available: EN DE FR HU
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 15/07/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
FUEN 01/01/2013 20,000

Total amount of support and funding: €20,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  03/04/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  03/04/2018
 4. Submitted
 5. Answered