Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Minority SafePack – miljoona allekirjoitusta Euroopan monimuotoisuuden puolesta
Current status: Collection closed on 03/04/2018
Commission registration number: ECI(2017)000004
Date of registration: 03/04/2017
Date of publication of this translation: 18/04/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Kehotamme EU:ta parantamaan kansalliseen tai kielelliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden suojelua ja vahvistamaan unionin kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta.
Main objectives: Kehotamme EU:ta hyväksymään säädöksiä kansalliseen tai kielelliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden suojelun parantamiseksi ja unionin kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Näihin tulee sisältyä alueellisiin ja vähemmistökieliin, koulutukseen ja kulttuuriin, aluepolitiikkaan, osallistumiseen, tasa-arvoon, audiovisuaalialaan ja median sisältöön liittyviä poliittisia toimenpiteitä ja myös alueellinen (valtion)tuki.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108 ja 107 artikla; EU:sta tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artikla; perusoikeuskirjan 21 ja 22 artikla
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Substitute: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Other members: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Annex: Other languages available: EN DE FR HU
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 15/07/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
FUEN 01/01/2013 20,000

Total amount of support and funding: €20,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  03/04/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  03/04/2018
 4. Submitted
 5. Answered