Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Minority SafePack – jeden milion podpisů na podporu rozmanitosti v Evropě
Current status: Collection closed on 03/04/2018
Commission registration number: ECI(2017)000004
Date of registration: 03/04/2017
Date of publication of this translation: 18/04/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Vyzýváme EU ke zvýšení ochrany příslušníků národnostních a jazykových menšin a k posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie.
Main objectives: Vyzýváme EU, aby přijala soubor legislativních aktů s cílem zvýšit ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílit kulturní a jazykovou rozmanitost Unie. Tyto akty by měly obsahovat opatření týkající se regionálních a menšinových jazyků, vzdělávání a kultury, regionální politiky, zapojení občanů, rovnosti, mediálního obsahu, jakož i státní podpory poskytované regionálními orgány.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: články 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 SFEU; články 2 a 3 SEU; články 21 a 22 Listiny základních práv
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Substitute: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Other members: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Annex: Other languages available: EN DE FR HU
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 15/07/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
FUEN 01/01/2013 20,000

Total amount of support and funding: €20,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  03/04/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  03/04/2018
 4. Submitted
 5. Answered