Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Obywatelstwo UE dla Europejczyków: zjednoczeni w różnorodności mimo ius soli i ius sanguinis
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 27/03/2018
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2017)000003
Data rejestracji: 27/03/2017
Data publikacji tego tłumaczenia: 29/05/2017
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: Inne dostępne języki: EN
Przedmiot: Charakter i cel obywatelstwa Unii, w szczególności w odniesieniu do kryterium narodowości. Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii i jego skutki. Prawa obywatelskie gwarantowane przez prawo UE.
Główne cele: Art. 20 TFUE stanowi, że „obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie zastępując go jednak”. Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że „status obywatela Unii ma stanowić podstawowy status obywateli państw członkowskich” oraz że art. 20 TFUE wyklucza krajowe środki skutkujące pozbawieniem obywateli Unii skutecznego korzystania z istoty praw wynikających ze statusu obywatela Unii. Dlatego w związku z Brexitem należy rozdzielić obywatelstwo i narodowość.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 20–24 oraz art. 218 ust. 3 TFUE, art. 6, 9 i 50 TUE oraz art. 15 ust. 2, art. 21 i art. 45 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Zastępca: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Inni członkowie: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Strona internetowa: https://www.flockbrexit.eu/
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  27/03/2017
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono