Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: EU-medborgarskapet för européer: förenade i mångfalden trots jus soli och jus sanguinis
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Unionsmedborgarskapets karaktär och syfte, särskilt i förhållande till nationalitet. En medlemsstats utträde ur unionen och verkningarna av detta. Medborgarnas rättigheter garanterade av EU-lagstiftningen.
Main objectives: I artikel 20 i EUF-fördraget fastställs följande: "Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet". EU-domstolen har också slagit fast att "Unionsmedborgarskapet är avsett att vara den grundläggande ställningen för medlemsstaternas medborgare" och att artikel 20 i EUF-fördraget utgör hinder för nationella åtgärder som berövar unionsmedborgare möjligheten att faktiskt åtnjuta kärnan i de rättigheter som de har tack vare unionsmedborgarskapet. Nu när vi står inför Storbritanniens utträde måste alltså medborgarskap och nationalitet separeras.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artiklarna 20–24, 218.3 i EUF-fördraget, artklarna 6, 9, 50 i EU-fördraget, artiklarna 15.2, 21, 45 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered