Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Občianstvo EÚ pre Európanov: zjednotení v rozmanitosti napriek jus soli a jus sanguinis
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Povaha a účel občianstva Únie, najmä vo vzťahu k štátnej príslušnosti. Vystúpenie členského štátu z Únie a jeho účinky. Práva občanov zaručené právom EÚ.
Main objectives: V článku 20 ZFEÚ sa uvádza, že „Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho“. Súdny dvor EÚ tiež potvrdil, že „občianstvo Únie má byť základným štatútom štátnych príslušníkov členských štátov“ a že článok 20 ZFEÚ bráni vnútroštátnym opatreniam, ktoré zbavujú občanov Únie možnosti účinne využívať podstatu práv, ktoré vyplývajú z postavenia občana Únie. Občianstvo a štátnu príslušnosť preto treba v spojení s brexitom oddeľovať.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: články 20 až 24 a článok 218 ods. 3 ZFEÚ; články 6, 9 a 50 ZEÚ; článok 15 ods. 2 a články 21 a 45 Charty základných práv Európskej únie
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered