Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Obywatelstwo UE dla Europejczyków: zjednoczeni w różnorodności mimo ius soli i ius sanguinis
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: Other languages available: EN
Subject-matter: Charakter i cel obywatelstwa Unii, w szczególności w odniesieniu do kryterium narodowości. Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii i jego skutki. Prawa obywatelskie gwarantowane przez prawo UE.
Main objectives: Art. 20 TFUE stanowi, że „obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie zastępując go jednak”. Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że „status obywatela Unii ma stanowić podstawowy status obywateli państw członkowskich” oraz że art. 20 TFUE wyklucza krajowe środki skutkujące pozbawieniem obywateli Unii skutecznego korzystania z istoty praw wynikających ze statusu obywatela Unii. Dlatego w związku z Brexitem należy rozdzielić obywatelstwo i narodowość.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Art. 20–24 oraz art. 218 ust. 3 TFUE, art. 6, 9 i 50 TUE oraz art. 15 ust. 2, art. 21 i art. 45 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered