Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: EU-burgerschap voor Europeanen: eenheid in verscheidenheid ondanks het jus soli of jus sanguinis
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: De aard en het doel van het burgerschap van de Unie, meer bepaald met betrekking tot nationaliteit. De uittreding van een lidstaat uit de Unie en de gevolgen daarvan. Door het EU-recht gegarandeerde burgerrechten.
Main objectives: In artikel 20 VWEU staat: "Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap en treedt niet in de plaats daarvan." Het Hof van Justitie heeft erop gewezen dat "de hoedanigheid van burger van de Unie de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten dient te zijn" en dat artikel 20 VWEU zich verzet tegen nationale maatregelen die tot gevolg kunnen hebben dat burgers van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan hun status van burger van de Unie ontleende rechten. Met de brexit in het verschiet moeten burgerschap en nationaliteit dus van elkaar worden gescheiden.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artt. 20-24 en 218, lid 3, VWEU; artt. 6, 9 en 50 VEU; artt. 15, lid 2, alsmede 21 en 45 EVRM
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered