Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Iċ-Ċittadinanza tal-UE għall-Ewropej: uniti fid-diversità minkejja jus soli u jus sanguinis
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: In-natura u l-iskop taċ-Ċittadinanza tal-Unjoni, b’mod partikolari b’rabta man-nazzjonalità. Il-ħruġ ta’ Stat Membru mill-Unjoni u l-effetti tiegħu. Id-drittijiet taċ-ċittadini ggarantiti mil-liġi tal-UE.
Main objectives: L-Artikolu 20 tat-TFUE jgħid li: “Iċ-ċittadinanza tal-Unjoni għandha tiżdied maċ-ċittadinanza nazzjonali u ma tissostitwixxihiex.” Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea affermat ukoll li: “l-istatus ta’ ċittadin tal-Unjoni huwa intiż li jkun l-istatus fundamentali taċ-ċittadini tal-Istati Membri” u li l-Artikolu 20 tat-TFUE jipprekludi miżuri nazzjonali li għandhom l-effett li jċaħħdu liċ-ċittadini tal- Unjoni mit-tgawdija effettiva tal-essenzjal tad-drittijiet mogħtija mill-istatus tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni. Għalhekk, fid-dawl tal-Brexit, iċ-ċittadinanza u n-nazzjonalità għandhom jiġu sseparati minn xulxin.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: TFUE Artikoli 20-24, 218(3); TUE Artikoli 6, 9, 50; Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea Artikoli 15(2), 21, 45
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered