Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Savienības pilsonības raksturs un mērķis, jo īpaši attiecībā uz valstspiederību. Dalībvalsts izstāšanās no Savienības un tās sekas. Pilsoņu tiesības, ko garantē ES tiesību akti.
Main objectives: LESD 20. pantā ir noteikts, ka “Savienības pilsonība papildina, nevis aizstāj valsts pilsonību”. Eiropas Savienības Tiesa ir arī apstiprinājusi, ka “Savienības pilsoņa statuss ir paredzēts kā dalībvalstu pilsoņu pamatstatuss” un ka LESD 20. pants nepieļauj tādus valsts pasākumus, kas Savienības pilsoņiem liedz iespēju faktiski izmantot tiesības, kas piešķirtas ar Savienības pilsoņa statusu. Tādējādi attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES (Brexit) pilsonība un valstspiederība ir jānodala viena no otras.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: LESD 20.–24. pants, 218. panta 3. punkts; LES 6., 9., 50. pants; ESPH 15. panta 2. punkts, 21., 45. pants.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered