Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: ES pilietybė europiečiams: susivieniję įvairovėje nepriklausomai nuo jus soli ir jus sanguinis
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Sąjungos pilietybės pobūdis ir paskirtis, ypač nacionalinės pilietybės atžvilgiu. Valstybės narės pasitraukimas iš Sąjungos ir šio pasitraukimo poveikis. ES teisės garantuojamos piliečių teisės.
Main objectives: SESV 20 straipsnyje pasakyta, kad „Sąjungos pilietybė papildo nacionalinę pilietybę, bet jos nepakeičia“. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pareiškęs, kad „Sąjungos pilietybė turi tapti pagrindiniu valstybių narių piliečių statusu“, o Sutarties dėl ES veikimo 20 straipsnyje draudžiamos tokios nacionalinės priemonės, dėl kurių Sąjungos piliečiai negali veiksmingai naudotis su jų, kaip Sąjungos piliečių, statusu susijusiomis pagrindinėmis teisėmis. Todėl „Brexit“ akivaizdoje reikia atskirti pilietybę ir nacionalinę pilietybę.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: SESV 20–24 straipsniai, 218 straipsnio 3 dalis; ES sutarties 6, 9, 50 straipsniai; Pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnio 2 dalis, 21, 45 straipsniai.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered