Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Unionin kansalaisuuden luonne ja tarkoitus erityisesti suhteessa jonkin valtion kansalaisuuteen. Jäsenvaltion eroaminen unionista ja sen vaikutukset. EU:n lainsäädännössä taatut kansalaisten oikeudet.
Main objectives: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklassa määrätään, että ”[u]nionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta.” Euroopan unionin tuomioistuin on lisäksi todennut, että ”unionin kansalaisuus on tarkoituksensa puolesta jäsenvaltioiden kansalaisten perustavaa laatua oleva asema” ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artikla on esteenä kansallisille toimenpiteille, joiden vaikutuksesta unionin kansalaiset eivät tosiasiassa voi käyttää pääosaa oikeuksista, jotka heillä on unionin kansalaisen asemansa perusteella. Niinpä nyt, kun ollaan brexit-tilanteessa, kansalaisuus ja jonkin valtion kansalaisuus on erotettava toisistaan.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20–24 artikla ja 218 artiklan 3 kohta; Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6, 9 ja 50 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15 artiklan 2 kohta sekä 21 ja 45 artikla
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered