Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: „ELi kodakondsus eurooplastele – ühinenud mitmekesisuses, hoolimata sünnikohaõigusest ja vereõigusest“
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Liidu kodakondsuse olemus ja eesmärk, eeskätt seoses rahvusega. Liikmesriigi liidust väljaastumine ja selle mõju. ELi õigusaktidega tagatud kodanike õigused.
Main objectives: ELi toimimise lepingu artiklis 20 on sätestatud: „Liidu kodakondsus täiendab, kuid ei asenda liikmesriigi kodakondsust“. Euroopa Liidu Kohus on samuti kinnitanud, et liidu kodakondsus on liikmesriikide kodanike põhistaatus ning et ELi toimimise lepingu artikliga 20 välistatakse siseriiklikud meetmed, mis jätavad liidu kodanikud ilma võimalusest kasutada reaalselt oma ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi. Seega tuleb Brexiti valguses kodakondsus ja rahvus teineteisest eraldada.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: ELi toimimise lepingu artiklid 20–24 ja artikli 218 lõige 3; ELi lepingu artiklid 6, 9 ja 50; ELi põhiõiguste harta artikli 15 lõige 2, artiklid 21 ja 45.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered