Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: EU-borgerskab til europæere: Forenet i mangfoldighed trods jus soli og jus sanguinis
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Karakteren af og formålet med unionsborgerskabet, navnlig i forhold til nationalitet. En medlemsstats udtræden af EU og konsekvenserne heraf. Borgernes rettigheder garanteret af EU-retten.
Main objectives: Artikel 20 i EUF-traktaten fastslår, at "unionsborgerskab(et) er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette". EU-Domstolen har ligeledes slået fast, at "unionsborgerskabets formål er at være den grundlæggende status, som tilkommer medlemsstaternes statsborgere", og at der ikke må træffes nationale foranstaltninger, der fratager unionsborgere den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved deres status som unionsborgere. Derfor bør borgerskab og nationalitet i lyset af Brexit adskilles.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artikel 20-24 og 218, stk. 3, i EUF-traktaten; artikel 6, 9 og 50 i EU-traktaten; artikel 15, stk. 2, 21 og 45 i chartret om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered