Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Občanství Unie pro Evropany – Jednota v rozmanitosti navzdory ius soli a ius sanguinis
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Charakter a účel občanství Unie, zejména ve vztahu ke státní příslušnosti. Vystoupení členského státu z Unie a jeho dopady. Občanská práva zaručená právem EU.
Main objectives: Článek 20 SFEU uvádí, že „občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je.“ Soudní dvůr EU také uvedl, že „status občana Unie je předurčen k tomu, být základním statusem státních příslušníků členských států“ a článek 20 SFEU zabraňuje, aby vnitrostátní opatření zbavila občany Unie skutečného požívání podstaty práv plynoucích ze statusu občana Unie. Občanství a státní příslušnost tedy musí být s ohledem na brexit odděleny.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Články 20–24 a čl. 218 odst. 3 SFEU, články 6, 9 a 50 SEU, čl. 15 odst. 2, články 21 a 45 Listiny základních práv EU.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered