Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Гражданството на ЕС за европейците: единство в многообразието въпреки jus soli и jus sanguinis
Current status: Collection ongoing
Deadline: 27/03/2018
Commission registration number: ECI(2017)000003
Date of registration: 27/03/2017
Date of publication of this translation: 29/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Естеството и целта на гражданството на Съюза, особено по отношение на националността. Оттегляне на държава членка от Съюза и последиците от това. Граждански права, гарантирани от правото на ЕС.
Main objectives: Член 290 от ДФЕС гласи „Гражданството на Съюза се добавя към, а не замества националното гражданство.“ Съдът на Европейския съюз също така е постановил, че „статутът на гражданин на Съюза е създаден, за да бъде основен статут за гражданите на държавите членки“ и че член 20 от ДФЕС изключва национални мерки, които лишават гражданите на Съюза от възможността действително да се ползват от същността на правата, предоставени им от статута на граждани на Съюза. Следователно във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС въпросите на гражданството и националната принадлежност трябва да се разделят.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: членове 20-24, член 218, параграф 1 от ДФЕС; членове 6, 9, 50 от ДЕС, член 15, параграф 2, член 21, член 45 от ХОПЕС
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Alexandra PALMQUIST - flockbrexit@gmail.com
 • Substitute: Joep ROET - euat60@gmail.com
 • Other members: Amaia LEZERTUA MARTÍNEZ, Matej HOFEREK, Katharina HARTWIG, Paula MERCADO GOMEZ, Marie BAIL
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  27/03/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered