Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi
Current status: Collection closed on 02/07/2017

* Collection closed earlier by the organisers

Commission registration number: ECI(2017)000002
Date of registration: 25/01/2017
Date of publication of this translation: 22/02/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Mēs aicinām Eiropas Komisiju ierosināt dalībvalstīm aizliegt glifosātu, reformēt pesticīdu apstiprināšanas procedūru un visā ES noteikt obligātus mērķrādītājus, pēc kuriem samazināt pesticīdu lietojumu.
Main objectives: Aizliegt glifosāta herbicīdus, kuru iedarbība uz cilvēkiem tiek saistīta ar vēzi un kuru lietošana ir degradējusi ekosistēmas; panākt, ka ES regulatīvajam apstiprinājumam nepieciešamais zinātniskais pesticīdu novērtējums tiek pamatots vienīgi ar publicētiem pētījumiem, ko pasūtījušas kompetentas publiskās iestādes, nevis pesticīdu nozare; visā ES noteikt obligātus mērķrādītājus pesticīdu lietojuma samazināšanai, tādējādi gādājot par tādu nākotni, kas būtu brīva no pesticīdiem.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: LESD 38. pants un turpmākie, LESD 43. pants, LESD 289. pants, LESD 291. pants, LESD 294. pants.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Mika Theis LEANDRO - mika@stopglyphosate.org
 • Substitute: Christoph BAUTZ - christoph@stopglyphosate.org
 • Other members: Helmut BURTSCHER-SCHADEN, Züleyxa IZMAILOVA, Rikke Vinkel LUNDSGAARD, Ruth ECHEVERRÍA ORELLANA, Martin Bernard PIGEON
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 03/08/2017

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Corporate Europe Observatory (CEO) 17/11/2016 750
Campact e.V. 22/11/2016 100,000
Skiftet 30/11/2016 500
Umweltinstitut München e.V. 23/01/2017 3,750
Greenpeace 26/01/2017 15,000
Mouvement Ecologique 27/01/2017 2,500
Danmarks Naturfredningsforening 10/02/2017 10,000
GLOBAL 2000 09/03/2017 7,000
Campact e.V. 22/03/2017 100,000
SumOfUs 04/04/2017 7,500
WeMove.EU 04/04/2017 20,000
WeMove.EU 05/04/2017 20,000
WeMove.EU 06/04/2017 10,000
BUND e.V. 21/04/2017 10,000
Avaaz Foundation 28/07/2017 21,399

Total amount of support and funding: €328,399
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  25/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  02/07/2017
 4. Submitted
 5. Answered