Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest
Current status: Collection closed on 02/07/2017

* Collection closed earlier by the organisers

Commission registration number: ECI(2017)000002
Date of registration: 25/01/2017
Date of publication of this translation: 22/02/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Nõuame, et Euroopa Komisjon teeks liikmesriikidele ettepaneku keelustada glüfosaat, reformiks pestitsiidide heakskiitmise menetlust ja kehtestaks kogu ELis kohustuslikud eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks.
Main objectives: Keelustada glüfosaati sisaldavad herbitsiidid, millega kokkupuudet seostatakse vähi tekkega inimestel ja mis on toonud kaasa ökosüsteemide seisukorra halvenemise; tagada, et ELi regulatiivse ameti heakskiidu saamiseks läbiviidav pestitsiidide teaduslik hindamine tugineks üksnes avaldatud uuringutele, mille on tellinud pädevad ametiasutused, mitte pestitsiiditööstus; kehtestada kogu ELis kohustuslikud eesmärgid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks, et tulevik oleks pestitsiidivaba.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: ELi toimimise lepingu artiklid 38 jj, 43, 289, 291, 294.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Mika Theis LEANDRO - mika@stopglyphosate.org
 • Substitute: Christoph BAUTZ - christoph@stopglyphosate.org
 • Other members: Helmut BURTSCHER-SCHADEN, Züleyxa IZMAILOVA, Rikke Vinkel LUNDSGAARD, Ruth ECHEVERRÍA ORELLANA, Martin Bernard PIGEON
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 03/08/2017

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Corporate Europe Observatory (CEO) 17/11/2016 750
Campact e.V. 22/11/2016 100,000
Skiftet 30/11/2016 500
Umweltinstitut München e.V. 23/01/2017 3,750
Greenpeace 26/01/2017 15,000
Mouvement Ecologique 27/01/2017 2,500
Danmarks Naturfredningsforening 10/02/2017 10,000
GLOBAL 2000 09/03/2017 7,000
Campact e.V. 22/03/2017 100,000
SumOfUs 04/04/2017 7,500
WeMove.EU 04/04/2017 20,000
WeMove.EU 05/04/2017 20,000
WeMove.EU 06/04/2017 10,000
BUND e.V. 21/04/2017 10,000
Avaaz Foundation 28/07/2017 21,399

Total amount of support and funding: €328,399
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  25/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  02/07/2017
 4. Submitted
 5. Answered