Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Evropski instrument prostega gibanja
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Evropskim državljanom zagotoviti prosto gibanje z univerzalnim instrumentom.
Main objectives: Za boljše delovanje prostega trga, v interesu Unije in zaradi spoštovanja dolžnosti skrbnega ravnanja do vseh državljanov prosimo Komisijo, naj opredeli postopek, po katerem bi vsi Evropejci dobrega ugleda, kot znak in trajni instrument njihovega statusa ter pravice do prostega gibanja po vsej Uniji, dobili enoten dokument v obliki prepustnice, kot to omogoča člen 4 Uredbe Sveta (EU) št. 1417/2013, ali v kakšni drugi obliki.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Členi 45, 48, 57, 77, 78, 79 PDEU; členi 2(2), 17, 39, 42 63a Lizbonske pogodbe (2007); člen 1 Amsterdamske pogodbe (1997)
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered