Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Európsky nástroj voľného pohybu
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Zaručiť európskym občanom voľný pohyb pomocou univerzálneho nástroja.
Main objectives: Žiadame Komisiu, aby na lepšie fungovanie slobodného trhu, v záujme Únie a v súlade s povinnosťou starostlivosti voči všetkým svojim občanom navrhla postup, ktorý by všetkým bezúhonným Európanom dal možnosť využívať výrazný a stály nástroj patriaci k ich postaveniu a ich právu na voľný pohyb v rámci Únie prostredníctvom jednotného dokladu-preukazu, tak ako sa to povoľuje v článku 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 1417/2013, alebo iným spôsobom.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: články 45, 48, 57, 77, 78, 79 ZFEÚ, články 2 ods. 2, 17, 39, 42 63a Lisabonskej zmluvy (2007), článok 1 Amsterdamskej zmluvy (1997)
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered