Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Europejski instrument swobodnego przepływu
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Zagwarantowanie europejskim obywatelom swobodnego przepływu za pomocą uniwersalnego instrumentu
Main objectives: Mając na uwadze sprawniejsze funkcjonowanie wolnego rynku, interes UE, a także obowiązek dochowania należytej staranności wobec wszystkich obywateli UE, zwracamy się do Komisji o opracowanie metody, dzięki której wszyscy Europejczycy o nieposzlakowanej opinii otrzymaliby w uznaniu dla ich statusu i prawa do swobodnego przepływu w całej UE stały ujednolicony dokument laissez-passer zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady nr 1417/2013 lub też w inny sposób.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Art. 45, 48, 57, 77, 78, 79 TFUE, art. 2 ust. 2, art. 17, 39, 42 63 a) traktatu lizbońskiego (2007 r.), art. 1 traktatu z Amsterdamu (1997 r.).
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered