Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Europees instrument voor vrij verkeer
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Waarborging van het vrije verkeer van Europese burgers via een universeel instrument.
Main objectives: Met het oog op een betere werking van de vrije markt, in het belang van de Unie en om te voldoen aan de zorgplicht ten aanzien van alle Europese burgers verzoeken wij de Commissie een manier te bepalen om alle Europeanen die in het bezit zijn van hun burgerrechten, een merkteken en permanent instrument ten bewijze van hun status en hun recht op vrij verkeer binnen de Unie ter hand te stellen via een uniform document of laissez-passer, zoals toegestaan op grond van artikel (4) van Verordening 1417/2013 van de Raad, of via een andere methode.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: a45, 48, 57, 77, 78, 79 VWEU, a2(2), 17, 39, 42 63a Lissabon (2007), a1 Amsterdam (1997)
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered