Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Eiropas Brīvās pārvietošanās instruments
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Ar universāla instrumenta palīdzību nodrošināt Eiropas pilsoņiem pārvietošanās brīvību.
Main objectives: Lai uzlabotu brīvā tirgus darbību, Savienības interesēs un ar mērķi ievērot rūpības pienākumu pret visiem Savienības pilsoņiem, mēs lūdzam Komisiju izstrādāt sistēmu, pēc kuras visiem Eiropas pilsoņiem ar labu reputāciju tiktu nodrošināts pastāvīgs un uzskatāms instruments, kas apliecinātu viņu statusu un tiesības brīvi pārvietoties visā Savienībā, izmantojot vienotu ceļošanas atļaujas dokumentu, kā to pieļauj Padomes Regulas 1417/2013 4. pants, vai ar citu metodi.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: LESD 45., 48., 57., 77., 78. un 79. pants, Lisabonas līguma (2007) 2. panta 2. punkts, 17., 39., 42. un 63.a pants, Amsterdamas līguma (1997) 1. pants
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered