Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Europos laisvo judėjimo dokumentas
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Universalus dokumentas, garantuojantis Europos piliečiams laisvą judėjimą.
Main objectives: Kad geriau veiktų laisvoji rinka, ginant Sąjungos interesus ir vykdant pareigą rūpintis visais savo piliečiais, labai prašytume Komisijos nustatyti metodą, pagal kurį visiems geros reputacijos europiečiams galėtų būti suteiktas jų statuso ir teisės laisvai judėti visoje Sąjungos teritorijoje įrodymas ir nuolatinis dokumentas – unifikuotas 'laissez-passer', kaip leidžiama pagal Tarybos reglamento Nr. 1417/2013 4 straipsnį arba kitu būdu.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: SESV a45, 48, 57, 77, 78, 79 str., Lisabonos sutarties (2007 m.) a2 str. 2 dalis, 17, 39, 42 63a str., Amsterdamo sutarties (1997 m.) a1 str.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered