Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: A Szabad Mozgás Európai Eszköze
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Szabad mozgás biztosítása az uniós polgárok számára egy egyetemes eszköz segítségével.
Main objectives: A szabad piac jobb működéséért, az Unió érdekében, valamint a gondoskodás kötelességének való megfelelés céljából, arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy módszert arra, hogy minden, bűnügyi nyilvántartásban nem szereplő európai kaphasson egy olyan állandó eszközt, amely jelzi státuszukat és az Unió területén való szabad mozgáshoz való jogukat. Ez lehet akár egy egységes okirat (laissez-passer), amint azt az 1417/2013/EU tanácsi rendelet (4) preambulumbekezdése lehetővé teszi, akár más eszköz.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: EUMSZ 45., 48., 57., 77., 78., 79. cikk, Lisszaboni Szerződés (2007) 2. cikk (2) bek., 17., 39., 42. és 63a. cikk, Amszterdami Szerződés (1997) 1. cikk.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered