Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Eurooppalainen vapaan liikkuvuuden väline
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Varmistetaan Euroopan kansalaisten vapaa liikkuvuus yleispätevällä välineellä.
Main objectives: Vapaiden markkinoiden toiminnan parantamiseksi, unionin edun nimessä ja unionin huolenpitovelvollisuuden täyttämiseksi kaikkia kansalaisiaan kohtaan pyydämme, että komissio määrittelisi menetelmän, jotta nuhteettomille Euroopan kansalaisille voitaisiin myöntää neuvoston asetuksen 1417/2013 4 artiklassa tarkoitettu, heidän asemansa ja oikeutensa vapaaseen liikkumiseen unionin alueella vahvistava yhdenmukainen kulkulupa pysyvän asiakirjan muodossa tai muulla tavoin.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 45, 48, 57, 77, 78 ja 79 artikla, Lissabonin sopimuksen (2007) 2 artiklan 2 kohta, 17, 39, 42 ja 63 a artikla, Amsterdamin sopimuksen (1997) 1 artikla.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered