Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Euroopas vabalt liikumise vahend
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: ELi kodanike vaba liikumise tagamine universaalse vahendiga
Main objectives: Vaba turumajanduse paremaks toimimiseks, Euroopa Liidu huvides ja kõigi kodanike eest hoolitsemise kohustuse järgimiseks palume komisjonil välja töötada meetod, mis võimaldab anda kõigile seaduskuulekatele eurooplastele märgina nende staatusest ja kogu Euroopa Liidus vabalt liikumise õigusest alalise vahendi ühtse reisiloa kujul, nagu on lubatud nõukogu määruse (EL) nr 1417/2013 artiklis 4, või mõnel muul kujul.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 45, 48, 57, 77, 78 ja 79; Lissaboni lepingu (2007) artikli 2 lõige 2, artiklid 17, 39, 42 ja 63a; Amsterdami lepingu (1997) artikkel 1.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered