Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Evropský nástroj volného pohybu
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Zaručení volného pohybu evropských občanů prostřednictvím univerzálního nástroje
Main objectives: Za účelem lepšího fungování volného trhu, v zájmu Unie a s cílem splnit povinnost péče o všechny občany prosíme Komisi, aby stanovila metodu, která by všem řádným evropským občanům poskytla ukazatel a stálý nástroj týkající se jejich statusu a práva na volný pohyb po celém území Unie prostřednictvím jednotného dokladu – průkazu, a to v souladu s článkem 4 nařízení Rady č. 1417/2013, nebo to umožnila jiným způsobem.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Články 45, 48, 57, 77, 78, 79 SFEU, čl. 2 odst. 2, články 17, 39, 42, 63a Lisabonské smlouvy (2007), článek 1 Amsterodamské smlouvy (1997)
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered