Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Več kot izobrazba – oblikovanje aktivnih in odgovornih državljanov
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Sveženj spodbujevalnih ukrepov, vključno s podporo in spremljanjem, za vključitev državljanske vzgoje v učne načrte na vseh ravneh formalnega izobraževanja po vsej Evropi, z namenom oblikovanja demokratičnih državljanov.
Main objectives: Demokratična družba temelji na sodelovanju državljanov, skupnih vrednotah in sposobnosti kritičnega mišljenja. Komisija bi morala podpirati države članice pri njihovi odgovornosti, da vsem mladim omogočijo razvoj sposobnosti za odgovorno udejstvovanje v družbi. Za večjo kohezijo je treba uskladiti ukrepe po vsej Uniji, oblikovati dolgoročni načrt in referenčna merila, zagotoviti podporo državam, izvajati redno ocenjevanje in deliti izmenjevanje dobrih praks.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Člena 165 in 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered