Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mai mult decât educație - formarea unor cetățeni activi și responsabili
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Un set de măsuri de încurajare, inclusiv sprijin și monitorizare, pentru a dezvolta educația civică în programul de studii la toate nivelurile de învățământ formal din Europa, menite să formeze cetățeni cu vederi democratice.
Main objectives: O societate democratică se bazează pe participarea cetățenilor, pe valori comune și pe capacitatea de gândire critică. Comisia ar trebui să sprijine statele membre în ceea ce privește responsabilitatea acestora de a oferi tinerilor din toate mediile posibilitatea de a își dezvolta competențele legate de participarea responsabilă la viața socială. Pentru a promova coeziunea, acțiunile ar trebui să fie coordonate în întreaga Uniune prin stabilirea unei agende pe termen lung, formularea unor criterii de referință, sprijinirea statelor și efectuarea de evaluări periodice și schimburi de bune practici.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered