Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Meer dan onderwijs - vorming van actieve en verantwoordelijke burgers
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 10/10/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Een pakket van stimulerende maatregelen, waaronder begeleiding en monitoring, om burgerschapsvorming in onderwijsprogramma’s op alle niveaus van het formeel onderwijs te ontwikkelen in heel Europa, met als streven om democratische burgers te vormen.
Main objectives: Een democratische samenleving is afhankelijk van participatie van de burgers, hun gedeelde waarden en hun vermogen tot kritisch denken. De Commissie zou de lidstaten moeten ondersteunen bij hun taak om jongeren uit alle milieus in staat te stellen om vaardigheden te ontwikkelen om op verantwoorde wijze deel te nemen aan de samenleving. Om de samenhang te bevorderen zou er gecoördineerde actie moeten komen in de hele Unie, met de formulering van een langetermijnagenda, het creëren van benchmarks, het bieden van ondersteuning aan lidstaten, het uitvoeren van periodieke evaluaties en het uitwisselen van beste praktijken.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: De artikelen 165 en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered