Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mhux biss edukazzjoni – insawru ċittadini attivi u responsabbli
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Sett ta’ miżuri ta’ inċentivi, inklużi miżuri ta’ appoġġ u ta’ monitoraġġ, biex tiġi żviluppata edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza fil-kurrikuli fil-livelli kollha tal-edukazzjoni formali fl-Ewropa kollha, bil-għan li jissawru ċittadini demokratiċi.
Main objectives: Soċjetà demokratika tistrieħ fuq il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, il-valuri kondiviżi u l-ħila tal-ħsieb kritiku. Il-Kummissjoni għandha tappoġġa lill-Istati Membri fir-responsabbiltà tagħhom sabiex jagħtu liż-żgħażagħ, ikun xi jkun l-isfond soċjali tagħhom, il-possibbiltà li jiżviluppaw kompetenzi biex jipparteċipaw b’mod responsabbli fis-soċjetà. Sabiex tiġi promossa l-koeżjoni, l-azzjoni għandha tkun ikkoordinata madwar l-Unjoni kollha, billi tiġi stabbilita aġenda fit-tul, jinħolqu punti ta’ riferiment, jiġi pprovdut appoġġ lill-Istati, isiru evalwazzjonijiet perjodiċi u jiġu kondiviżi l-aħjar prattiki.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: L-Artikolu 165 u l-Artikolu 166 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered