Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Vairāk nekā izglītība — aktīvu un atbildīgu pilsoņu audzināšana
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Veicināšanas pasākumu kopums, tostarp atbalsts un uzraudzība, ar mērķi visā Eiropā visu līmeņu formālās izglītības programmās izvērst mācības par pilsoniskumu, lai audzinātu demokrātiskus iedzīvotājus.
Main objectives: Demokrātiskas sabiedrības pamatā ir pilsoņu līdzdalība, kopīgas vērtības un spēja kritiski domāt. Komisijai būtu jāatbalsta dalībvalstis, kuru pienākums ir nodrošināt, lai jaunieši no visām sabiedrības grupām varētu attīstīt spējas, kas viņiem ļauj atbildīgi piedalīties sabiedrības dzīvē. Lai sekmētu kohēziju, attiecīgā rīcība būtu jākoordinē visā Eiropas Savienībā, paredzot ilgtermiņa programmu, izstrādājot kritērijus, sniedzot atbalstu valstīm, veicot periodisku novērtēšanu un apmainoties ar labākās prakses piemēriem.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. un 166. pants
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered