Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Ne tik švietimas. Aktyvių ir atsakingų piliečių ugdymas
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Skatinamųjų priemonių, įskaitant paramą ir stebėseną, rinkinys, skirtas plėtoti pilietiškumo ugdymo programas visuose formaliojo švietimo lygmenyse visoje Europoje siekiant ugdyti demokratiškus piliečius.
Main objectives: Demokratinė visuomenė priklauso nuo piliečių dalyvavimo, bendrų vertybių ir gebėjimo mąstyti kritiškai. Komisija turėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti jų įsipareigojimą suteikti jaunuoliams iš įvairių visuomenės sluoksnių galimybę įgyti įgūdžių, reikalingų norint atsakingai dalyvauti visuomenės gyvenime. Siekiant skatinti sanglaudą veiksmai turėtų būti suderinti visoje Sąjungoje, nustatant ilgalaikę darbotvarkę, lyginamuosius standartus, teikiant paramą valstybėms, vykdant reguliarius vertinimus ir dalijantis geriausia patirtimi.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 ir 166 straipsniai
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered