Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Više od obrazovanja – formiranje aktivnih i odgovornih građana
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Niz poticajnih mjera, uključujući potporu i praćenje, za razvoj građanskog obrazovanja u nastavnim programima na svim razinama formalnog obrazovanja diljem Europe, čiji je cilj formiranje demokratskih građana.
Main objectives: Demokratsko društvo oslanja se na sudjelovanje građana, zajedničke vrijednosti i sposobnost kritičkog razmišljanja. Komisija bi trebala podupirati države članice u njihovoj odgovornosti da omoguće mladima iz svih sredina da razviju sposobnosti za odgovorno sudjelovanje u društvu. Za promicanje kohezije potrebno je usklađeno djelovanje diljem Unije i to utvrđivanjem dugoročnog programa i referentnih vrijednosti, pružanjem potpore državama članicama, provedbom redovitih procjena i razmjenom najboljih praksi.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Članci 165. i 166. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered