Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Enemmän kuin koulutusta – Kasvatetaan aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Valikoima kannustimia sekä tuki- ja seurantatoimia kansalaiskasvatuksen kehittämiseksi opinto-ohjelmissa virallisen koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla kaikkialla Euroopassa, tarkoituksena kasvattaa kansalaisia demokratiaan
Main objectives: Demokraattisen yhteiskunnan perustan muodostavat kansalaisten osallistuminen, yhteiset arvot ja kyky kriittiseen ajatteluun. Komission olisi tuettava jäsenvaltioita niiden tehtävässä luoda kaikille nuorille taustoista riippumatta mahdollisuudet kehittää taitoja vastuulliseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Yhteenkuuluvuuden edistämiseksi toimia tulisi koordinoida koko EU:n alueella määrittämällä pitkän aikavälin toimintaohjelma, luomalla vertailuarvoja, tarjoamalla valtioille tukea, toteuttamalla säännöllisiä arviointeja ja jakamalla parhaita käytäntöjä.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 ja 166 artikla
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered