Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mitte ainult teadmiste edastamine – aktiivsete ja vastutustundlike kodanike vormimine
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Stimuleerivad meetmed, sh tugi ja järelevalve, arendamaks formaalhariduse kõigi tasandite õppekavades kogu Euroopas välja kodanikuhariduse, et vormida demokraatliku mõtlemisviisiga kodanikke.
Main objectives: Demokraatlik ühiskond toetub kodanike osalusele, ühistele väärtustele ja kriitilise mõtlemise võimele. Komisjon peaks toetama liikmesriike nende ülesandes anda kõigist ühiskonnakihtidest pärit noortele võimalus arendada vastutustundlikku osalemist ühiskonnas. Ühtekuuluvuse edendamiseks tuleks kogu ELis võetavad meetmed kooskõlastada, luues pikaajalise tegevuskava, määratledes võrdlusalused, pakkudes tuge liikmesriikidele, viies läbi perioodilist hindamist ja jagades parimaid tavasid.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 165 ja 166
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered