Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mere end uddannelse — at forme aktive og ansvarsbevidste borgere
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 16/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: En række tilskyndelsesforanstaltninger i form af blandt andet støtte og overvågning, for at udvikle undervisning i medborgerskab, der skal indgå i læseplanerne på alle niveauer af formel uddannelse i hele Europa, som har til formål at forme demokratisk oplyste borgere.
Main objectives: Et demokratisk samfund bygger på borgernes deltagelse, fælles værdier og evne til kritisk tænkning. Kommissionen bør støtte medlemsstaterne i deres ansvar for at give alle unge – uanset baggrund – mulighed for at udvikle deres evner til ansvarsfuld deltagelse i samfundet. For at fremme samhørigheden, bør man i hele EU koordinere tiltag ved at opstille en langsigtet dagsorden, fastsætte benchmarks, yde støtte til staterne, foretage regelmæssige evalueringer og udveksle eksempler på bedste praksis.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artiklerne 165 og 166 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered