Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Mer än utbildning – Att forma aktiva och ansvarsfulla medborgare
Nuvarande status: Namninsamling avslutad den 06/10/2017
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2016)000003
Registreringsdatum: 06/10/2016
Översättningen publicerad den: 18/11/2016
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Ämne: En uppsättning stimulansåtgärder, bland annat stöd och övervakning, för att utveckla medborgarfostran i läroplaner för formella utbildningar på alla nivåer i hela Europa, i syfte att forma demokratiskt medvetna medborgare.
Viktigaste mål: Ett demokratiskt samhälle bygger på medborgarnas deltagande, delade värderingar och förmåga till kritiskt tänkande. Kommissionen bör stödja medlemsstaterna i deras åliggande att ge alla unga oavsett bakgrund möjlighet att utveckla sin förmåga att delta i samhället på ett ansvarsfullt sätt. För att främja sammanhållning bör åtgärderna samordnas i hela unionen genom att man fastställer en långsiktig agenda, inför riktmärken, ger stöd åt staterna, genomför regelbundna utvärderingar och utbyter bästa praxis.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 165 och 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Ersättare: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Övriga medlemmar: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  06/10/2016
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
  06/10/2017
 4. Inlämnat
 5. Besvarat