Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Več kot izobrazba – oblikovanje aktivnih in odgovornih državljanov
Status: Zbiranje podpisov zaključeno dne 06/10/2017
Evidenčna številka Komisije: ECI(2016)000003
Datum prijave: 06/10/2016
Datum objave prevoda: 18/11/2016
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Sveženj spodbujevalnih ukrepov, vključno s podporo in spremljanjem, za vključitev državljanske vzgoje v učne načrte na vseh ravneh formalnega izobraževanja po vsej Evropi, z namenom oblikovanja demokratičnih državljanov.
Glavni cilji: Demokratična družba temelji na sodelovanju državljanov, skupnih vrednotah in sposobnosti kritičnega mišljenja. Komisija bi morala podpirati države članice pri njihovi odgovornosti, da vsem mladim omogočijo razvoj sposobnosti za odgovorno udejstvovanje v družbi. Za večjo kohezijo je treba uskladiti ukrepe po vsej Uniji, oblikovati dolgoročni načrt in referenčna merila, zagotoviti podporo državam, izvajati redno ocenjevanje in deliti izmenjevanje dobrih praks.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Člena 165 in 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Namestnik: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Drugi člani: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Priloga:
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  06/10/2016
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
  06/10/2017
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo