Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Więcej niż edukacja – kształtowanie aktywnych i odpowiedzialnych obywateli
Obecny status: Zbieranie deklaracji zakończono 06/10/2017
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2016)000003
Data rejestracji: 06/10/2016
Data publikacji tego tłumaczenia: 25/11/2016
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Przedmiot: Zestaw środków zachęcających, obejmujących wsparcie i monitorowanie, służących rozwijaniu edukacji obywatelskiej w programach nauczania na wszystkich poziomach formalnego kształcenia w całej Europie, w celu kształtowania demokratycznych obywateli.
Główne cele: Demokratyczne społeczeństwo opiera się na udziale obywateli, wspólnych wartościach oraz zdolności krytycznego myślenia. Komisja powinna wspierać państwa członkowskie w wypełnianiu obowiązku polegającego na umożliwianiu młodym ludziom ze wszystkich środowisk rozwijanie kompetencji pozwalających na odpowiedzialnie uczestnictwo w życiu społecznym. W celu promowania spójności konieczne jest koordynowanie działań w całej Unii poprzez ustanowienie długoterminowego planu działania, określenie poziomów odniesienia, zapewnienie państwom wsparcia, przeprowadzanie ocen okresowych i dzielenie się najlepszymi praktykami.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Artykuł 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Zastępca: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Inni członkowie: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Strona internetowa: http://morethaneducation.eu/
Załącznik:
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  06/10/2016
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
  06/10/2017
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono